ý˰, đóng thuế như thế nào

Chính sách thuế\nTheo chính sách thuế của nhà nước, tất cả số thắng xổ số đều phải nộp thuế cá nhân. Cho dù là mua ở cửa hàng hoặc mua trên mạng, đều phải đóng thuế.

đóng thuế như thế nào

Nếu thắng giải, bạn có thể đóng thuế khi nhận giải tại trung tâm xổ số. Nếu thắng xổ số được mua trực tuyến, bạn có thể đăng ký và trả tiền thuế trên trang web của người chơi xổ số.

lưu ý

Khi mua vé trực tuyến, bạn cần chọn một trang web xổ số chính thức để mua vé. Nếu thắng giải, phải báo cáo và đóng thuế, nếu không sẽ bị coi là trốn thuế. Trong khi đó, nếu số tiền thắng cuộc vượt quá một số tiền nhất định, cần phải được khai báo.

kết luận

Mua sắm thể thao trực tuyến và mua sắm vật lý đều phải trả thuế thu nhập cá nhân. Phải báo cáo, đóng thuế và tuân thủ các quy định thuế.