ϲƱֵܳ, lý do tại SAO vé số trực tuyến không thể nạp tiền

lý do tại SAO vé số trực tuyến không thể nạp tiền

Đầu tiên, có thể là thẻ ngân hàng của bạn không bị ràng buộc thành công trên trang web xổ số trực tuyến. Một số trang web xổ số yêu cầu bạn phải ràng buộc thẻ ngân hàng trước khi nạp tiền, nếu không, sau đó bạn không thể nạp tiền.

Thứ hai, có thể bạn đang sử dụng loại thẻ ngân hàng không hỗ trợ nạp tiền trên các trang web xổ số. Một số thẻ ngân hàng chỉ hỗ trợ nạp tiền trên trang web của ngân hàng, và không hỗ trợ nạp tiền trên các trang web khác.

Một khả năng khác là bạn không có đủ số dư trong thẻ ngân hàng. Trước khi nạp tiền, bạn cần phải đảm bảo rằng thẻ ngân hàng có đủ số dư để nạp tiền, nếu không sẽ không nạp tiền.

giải pháp