Ảnh chụp màn hình trực tuyến của người khác vé xổ số bất hợp pháp bạn có biết, tiết lộ\nGần đây, một tin đồn đã được phát tán về một số người chơi xổ số trong ảnh chụp màn hình trực tuyến.

ảnh chụp màn hình trực tuyến của người khác vé xổ số là bất hợp pháp?

tiết lộhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/03e89111285e8f42?.png”/>

cơ sở pháp lý

Theo điều khoản 16 của luật quản lý xổ số, người thắng xổ số phải trao giải tại một địa điểm được chỉ định. Ảnh chụp màn hình vé số của người khác là một hành vi giả mạo, biến đổi vé số, trường hợp là nghiêm trọng, sẽ vi phạm pháp luật.

tranh chấp dân sựhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/49c8cd78315717f7?.png”/>

sự tiết lộ thông tin cá nhân

Ảnh chụp màn hình vé số của người khác có nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Xổ số có thể chứa tên của người thắng cuộc, số id và các thông tin cá nhân khác, nếu ảnh chụp màn hình được phát tán, có thể được sử dụng bởi những kẻ bất hợp pháp.

đối xử hợp lý

Vì vậy, tôi khuyên bạn nên xem xét một cách hợp lý những hành động thắng xổ số của người khác trên ảnh chụp màn hình trực tuyến. Đừng tham lam để tránh vi phạm pháp luật, gây tranh chấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

kết luận

Ảnh chụp màn hình trực tuyến vé số của người khác vi phạm một số quy định quản lý vé số, có thể dẫn đến tranh chấp dân sự và rò rỉ thông tin cá nhân. Vì vậy, để tránh những rắc rối không cần thiết và những rủi ro pháp lý, đừng tham gia vào những hành vi như thế.

Nhãn: xổ số xổ số, ảnh chụp màn hình, trao đổi, bất hợp pháp, tranh chấp dân sự, rò rỉ thông tin cá nhân