֪abxyax by 3 ay bx 5

3, tâm lý và cảm xúc đau khổ\n 4, cố gắng khôi phục lại thiệt hại và khó khăn

Để cứu vãn sự mất mát, tôi bắt đầu liên lạc với dịch vụ khách hàng của nền tảng để tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, nhân viên dịch vụ khách hàng luôn bỏ trách nhiệm vì nhiều lý do, thậm chí đóng tài khoản của tôi. Tôi nhận ra rằng không dễ dàng gì để lấy lại những tổn thất. Trong quá trình tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý, tôi nhận ra rằng những vụ như thế này rất khó để giải quyết, và ngay cả khi những tổn thất đó được thu hồi lại, có thể có nguy cơ không thể hoàn toàn được thu hồi. Ngoài ra, tôi còn phải đối mặt với áp lực công việc và cuộc sống khiến tôi không thể hoàn toàn tập trung vào việc thu hồi lại những mất mát.